DIABAS

”Diabas (hyperit diabas) – är en exklusiv, svårtillgänglig och fascinerande magmatisk bergart som bildades under enorma vulkaniska utbrott ur jordens inre kärna för ca 900-1500 miljoner år sedan, då glödande magma pressades upp mot jordens yta i urbergets smala sprickor.

Den diabas som finns och bryts i nordöstra Skåne i gränslandet till både Småland och Blekinge är unik med sin djupa svarta ton, hållbarhet och tyngd. Här har brytningen av diabas präglat bygden och människors livsöden i mer än 100 år och skapat dramatiska hål i landskapet. Diabasen från dessa trakter och stenbrotten Duvhult, Gylsboda, Hägghult, Brännhult och Biskopsgården anses vara den absolut främsta och vackraste och är eftertraktad välden över för sina unika egenskaper.